Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében, erről bővebben olvashat http://www.printker.hu/vasarlasi-feltetelek-3/printker-office-land-zrt-cookie-szabalyzata-166.
Termékek Menü

Elállási/Felmondási tájékoztató

Elállási/Felmondási tájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (pl.: postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Printker Office Land Zrt.
6753 Szeged-Tápé, Régész tér 8.

Kiskereskedelmi webes vevőszolgálatMAROS IRODASZER SZAKÁRUHÁZ
Telefon:
 + 36 62 / 425-300
E-mail:
 vevoszolgalat@printker.hu

Kérem rendelésszám hivatkozzon, ha élni kíván az elállási/felmondási jogával!


Nagykereskedelmi, közületi webes 
vevőszolgálat

Elérhető:    H-P: 8:00-16:00
Telefon:     +36-62/558-933, +36-62/558-953
Fax:            +36-62/425-205 
Mobil:        +36-20/319-5800
E-mail:        vevoszolgalat@printker.hu

Ebből a célból felhasználhatja az itt megtalálható elállási/felmondási nyilatkozat mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni

A terméket köteles a Printker Office Land Zrt. (6753 Szeged-Tápé, Régész tér 8.) számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a számunkra.  A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Ez a Elállási/Felmondási tájékoztató letölthető PDF-ben is itt.

Az Elállási/Felmondási nyilatkozat letölthető PDF-ben is itt.