Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében, erről bővebben olvashat http://www.printker.hu/vasarlasi-feltetelek-3/printker-office-land-zrt-cookie-szabalyzata-166.
Termékek Menü

ÁSZF Webáruházhoz

Printker Office Land Zrt. Általános Szerződési Feltételek Viszonteladók részére

A jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) a Printker Office Land Zrt. (1052 Budapest, Károly Krt. 24 I em. 1/B, Cégjegyzékszám: 01-10-042626, Adószám: 10957927-2-41) (továbbiakban: Printker), az ÁSZF-et a fogalmak meghatározásának, valamint a Printker és a viszonteladó vásárlók közötti kereskedelmi kapcsolatok szabályozásának céljából adjuk ki, azonban a Printker és szerződött partnerei között az alapvető szállítási szerződés a mérvadó. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

1.      Fogalom meghatározás

Vevő az a viszonteladóként regisztrált vállalkozó vagy gazdasági társaság, aki a jelen ÁSZF-el összhangban, bármilyen módon (üzletfejlesztőn keresztül, Printker Webáruház, vagy e-mail-en) eljuttatja a Printkernek az áru megrendelését és a terméket továbbértékesítés céljából vásárolja meg.

2.      Regisztráció

2.1.   A vevő viszonteladóként való regisztrációja, csakúgy, mint a jelen ÁSZF elfogadása feltétele a megrendelés teljesítésének.

2.2.   A vevő regisztrációjának részét képezik a következő adatok, melyeket a „Regisztrációs adatlap” kitöltésével juttathat el cégünknek:

2.2.1.      Cégnév

2.2.2.     A kért számlázási és szállítási cím, amennyiben nem azonosak

2.2.3.     Kapcsolattartó adatai (csak természetes személy lehet, valós e-mail címmel és valós telefonszámmal)

2.2.4.     Adószám

2.2.5.     Működési engedély és Cégkivonat/Vállalkozói engedély

2.2.6.     Speciális igények a szállításra vonatkozóan (kézbesítési időpontok, átvétel egyéb adatai pl. meghatalmazott)

2.3.   A regisztrált vevő adatai frissítéséért felelősséget vállal.

3.      Megrendelés

3.1.         A Printker megrendelést csak regisztrált vevőtől fogad el (2. pont szerint).

3.2.         A Printker az általa forgalmazott, első sorban saját import termékekre fogad el, és teljesít megrendelést.

3.3.         A vásárolt áruk lényeges tulajdonságai, jellemzői, az áruk használatára vonatkozó utasítások a konkrét árucikk információs oldalán, illetve szükség szerint a termékhez mellékelt használati utasításból ismerhetők meg részletesen. Ha a vevőknek a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, a Printker ügyfélszolgálata készséggel áll a rendelkezésére. A Printker által forgalmazott termék használati utasítása, ahol ezt a jogszabályok előírják az áruhoz mellékelésre kerül. Ha a vevő bármely okból nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal (mielőtt az árut használatba veszi) jelezze a Printker ügyfélszolgálatának, és a Printker azt pótolja.

3.4.         A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett nettó ár, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.5.       Printker a magyar utakon életbe lépett úthasználattal arányos díjfizetési rendszer okán a vevő felé kiállított bizonylatait „logisztikai költség” terheli, a kiszámlázott áru összes nettó értékének függvényében, melyet a Printker az alábbiak szerint határoz meg: 2017. december 31-ig 100%-os kedvezmény formájában kerül feltüntetésre. Majd 2018-tól az összes nettó értékének 0,2%-a, mely alá a kiszállítás összege nem tartozik.

3.6.       A vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.7.       A rendelés visszaigazoló e-mailben, a Rendelkezésre állás oszlopban („Készlet”) visszaigazolt időpontok tájékoztató jellegűek, esetenként attól eltérő beérkezési időpont is lehetséges attól függően, hogy a megrendelt termék raktáron van-e, vagy azt esetleg külön be kell szereznie a Printkernek.

3.8.       A Printkernek joga van az ok megadása nélkül elutasítani a megrendelést, ha az bármilyen okból hátrányt jelent a Printkerre. A vevő részéről kizárt bárminemű szankciók kilátásba helyezése. A Printker ugyancsak jogosult a megrendelés elutasítására, ha a vevő a megrendelés kiállítása napjáig nem rendezte az Printkerrel szembeni összes tartozását.

3.9.       A vevő köteles írásban haladéktalanul tájékoztatni a Printkert a kézbesítési hely címének módosításáról.

3.10.     A Printker a vevő által a Printker weboldalán (nagyker.printker.hu) megrendelt és raktáron lévő árut a megrendelést követő 3 munkanapon belül belföldön díjmentesen házhoz szállítja szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott számla kedvezménnyel csökkentett nettó értéke eléri a 40 000 (negyvenezer) forint összeget. Amennyiben a vevő a megrendelését nem a Printker weboldalán keresztül adja le, lehetősége van azt e-mail, vagy személyesen az üzletfejlesztőkön keresztül eljuttatni a Printkerhez. A nettó 40 000 (negyvenezer) forint összeget el nem érő számla esetén a fuvardíjat a vevő viseli melyről az ügyfélszolgálat értesíti. A fuvardíj a számlában feltüntetésre kerül. Ha egy vevőtől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a nettó 40 000 (negyvenezer) forint értéket meghaladó számlákon szereplő termékek házhozszállítása ingyenes. (Ennek egyszerű gyakorlati oka van: egy-egy megrendelés beérkezése után a szolgáltató becsomagolja a szállítmányt és újabb csomag készítése esetében a szállítmányozó cég is külön szállítmányként kezeli és számlázza azt a Printker részére. A már leadott megrendelésekhez a Printkernek nem áll módjában újabb tételeket hozzátenni.) Amennyiben a megrendelés nettó 40 000 (negyvenezer) forint értékhatár fölött van, de a szállítmány értéke nem éri el ezt az összeget abból adódóan, hogy valamely megrendelt tétel nincs raktáron, a rendelés kiszállítása a vevő számára díjköteles lesz, vagy dönthet úgy, hogy egyben kéri a kiszállítást és megvárja a fennmaradó tételek beérkezését. Illetve a fennmaradó tétel(ek) kiszállítása (az áru beérkezése után) abban az esetben történik ingyenesen, ha a Printker a vevőnek következő megrendelésével együtt szállítja, és a számla kedvezménnyel csökkentett nettó összértéke eléri a 40 000 (negyvenezer) forintos határt. Ezen szállítás alól kivételt képez a Printker által forgalmazott agyag. Ilyen megrendelés előtt mindig kérje ügyfélszolgálatunktól az egyedi árlistát. Nettó 20 000 (húszezer) Ft-ot el nem érő rendelést nem áll módunkban befogadni.

3.11.     Árut csak a vevő megrendelése alapján kézbesítünk, mégpedig a pontosan meghatározott szállítási helyre – a kézbesítés címére. Amennyiben a vevő a megrendelés leadásának alkalmával nem tüntet fel egyéb címet úgy a kézbesítés helye megegyezik a vásárló címével. Abban az esetben, ha a vevő egyszeri alkalommal nem a megszokott címre kéri az áru kézbesítését, erről a Printkert írásban tájékoztatni kell, ellenkező esetben a megszokott címre történő szállításból eredő, vagy hibásan megadott szállítási cím esetén a Printker felelősséget nem vállal a rossz címre történt szállítások következményeiért. A szállítás megismétlésének költsége a vevőt terheli.

3.12.     A megrendelést az ügyfélszolgálat a regisztrációkor megadott e-mail címre visszaigazolja, melyben megjelöli a szállítás várható idejét. Amennyiben a vevő nem ad meg e-mail címet, úgy a visszaigazolást a Printkernek nem áll módjában más formában elküldeni.

3.13.     A szállítólevél, vagy számla az áru kézbesítésének része. Tartalmazza a Printker adatait, a vevő megjelölését és annak azonosítási adatait, a szállított áru adatait (cikkszám, megnevezéseit, a szállítási mennyiséget).

3.14.     A megrendelés módosításáról/lemondásáról az Printkert írásban szükséges tájékoztatni a megrendeléshez tartozó számla elkészülése előtt, melyről bővebb tájékoztatást az ügyfélszolgálat ad.

3.15.   A Printker szállítási kötelezettségét akkor teljesítette, ha a megrendelt árut a vevő átvette a szállítást végző futárszolgálattól. A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségének ellenőrzését végrehajtani. Amennyiben a vevő megállapítja, hogy a szállított áru sérült, vagy mennyiségileg hiányos, a 6. pontban (Reklamáció) leírtak szerint járjon el.

4.      Árak, számlázási, szállítási és fizetési feltételek

4.1.   Új vevő esetében a Printker kezdetben a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmaz, majd az üzleti kapcsolat elmélyülésével a vevő kérésére, a Printker egyedi döntése alapján lehetőség van átutalásra. Amennyiben egy vevőnek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki a Printker. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben 30 napnál régebben lejárt tartozást halmoz fel csak abban az esetben vihet árut, ha a leadott nettó rendelési értéknek legalább a dupláját a szolgáltató részére előre átutalja, de maximum az új és korábbi tartozások összegét összesen. A rendelési érték felett átutalt összeget a szolgáltató a 30 napnál régebben lejárt kinnlevőség értékébe számítja be. Abban az esetben, ha vevő ellen csőd, vagy felszámolási eljárás indul, a szolgáltató jogosult a további szállításokat csak készpénz fizetés ellenében teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén vevő jelen szerződés alapján elfogadja és vásárlásaival elismeri, hogy a Printker késedelmi kamatot számol fel.

4.2.   Ha a vevő a fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a Printker jogosult a Ptk. 6:155 § (2) bekezdésben foglaltak szerint a vevőtől a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos középárfolyama szerint megfelelő összeget követelni. Ennek teljesítése a vevőt nem mentesíti a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól.

4.3.   Printker lehetőséget biztosít a vevő számára, hogy pénzügyi osztályával egyeztetést folytasson (vevoszolgalat@printker.hu). A vevőt terhelő fizetési kötelezettségekbe csak a Printker által elismert, vagy jogerős bírósági határozatban megállapított követelés számítható be.

4.4.   A vevő termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben a vevő bármi sérülést, eltérést tapasztal, a szállítmányozó a vevő kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség. A jegyzőkönyvet a Printker számára továbbítva majd azt a Printker érvényesíti. 

4.5.   A termékek ára a Printker aktuális árlistáján, vagy egyedi ajánlatában van feltüntetve. Minden egyes üzleti esetnél a megrendelés kézbesítése idején érvényes ár, illetve az árajánlatban jelzett árérvényességi határidő a döntő. A termékek árának módosításáról érdeklődni lehet a Printker ügyfélszolgálatánál, üzletfejlesztőinél, vagy a weboldalon feltüntetett kapcsolati helyekre elküldött igénnyel. Az új árlistán feltüntetett árak az új, aktuális árlista kiadása napjától kezdve érvényesek. A kézbesített áru kifizetése a számlán feltüntetett módon kell, hogy történjen, amelyen az üzletfejlesztővel egyeztetett és partnertörzsünkben lévő adatok szerepelnek.

 

5.      Garancia, szavatosság 

5.1.   A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók, azonban erre vonatkozó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában a Printker nem szavatolja, hogy az áru bármely, a vevő által elérni kívánt, ám a Printker által nem jelzett speciális célra alkalmas. A 72 órás cseregaranciával élhet a vevő, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A Printkernek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli. 

6.      Reklamáció

6.1.   Reklamáció alatt a vevő egyoldalú jognyilatkozata értendő, amely a kézbesített áru hibáiért (minőségi és/vagy mennyiségi) való felelősség jogi érvényesítésére irányul. Az árut reklamálni írásos formában, a Printker ügyfélszolgálatánál lehet a „Reklamációs adatlap” kitöltésével és annak eljuttatásával e-mailben.

6.2.   A futárszolgálattal kézbesített csomag külső sérülésének észrevételéről a futárral jegyzőkönyvet kell felvetetni, lehetőség szerint a sérülésről fényképeket kell készíteni. A sérült csomagolású terméket a vevő csak saját felelősségre veheti át.

6.3.   A kézbesített áru látható hibáit (minőségi és/ vagy mennyiségi) legkésőbb az áru átvételétől számított 2 munkanapon belül szükséges jelezni. A „Reklamációs adatlap” kitöltésekor meg kell adni a számla sorszámát, a Vevő nevét, telefonszámát, a termék cikkszámát, megnevezését, a hiányzó mennyiségeket és/vagy az áru minőségi hibáinak pontos leírását.

6.4.   A mennyiségi hibákra tett reklamáció jogosságának elismerése esetén (a kézbesített áru mennyisége és a számlán feltüntetett mennyiség közti különbség) a Printker a hiányzó árut az első lehetséges alkalommal pótolja, vagy árát jóváírja.

6.5.   A megállapított minőségi hibákra vonatkozó reklamáció elfogadását követően, a Printker a hibás árut az első lehetséges alkalommal minőségileg megfelelő árura cseréli, vagy a vételárát jóvá írja.

6.6.   A termék használata közben keletkezett hibák is írásos formában reklamálhatók a Printker ügyfélszolgálatánál tett bejelentés által. A reklamáció kivizsgálása a Magyar Köztársaság jogrendje alapján hatályos jogszabályokkal és a konkrét árufajta jótállásával összhangban történik.

 

7.      Záró rendelkezések

7.1.   A Printker a Partnerek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A megrendeléssel és a jelen ÁSZF elfogadásával együtt a nem természetes személy (vevő) kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Printker részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön. A Printker a vevőnek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Printker alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Printker a vevők adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. 

7.2.   A szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó. 

7.3.   A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére a szerződő felek értékhatártól függően a Szegedi Központi Bíróság, illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 

7.4.   A Printker áru tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg a vevő a Printkertől vagy annak megbízottjától (pl.: alvállalkozó, áruszállító) átadott-átvett áru(k) Printker számláján szereplő végösszegét teljes mértékben megfizeti. Tekintettel a tulajdonjog fenntartás tartama alatt, a vevő az átvett áru(k) vonatkozásában rendelkezési joggal élni nem jogosult. Így többek közt azt el nem idegenítheti és meg sem terhelheti. A tulajdonjog fenntartással szállított áru harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén a vevő köteles a Printker tulajdonjogát bejelenteni és erről haladéktalanul írásban értesíteni. Vevő tudomásul veszi, hogy a Printker kereskedelmi számláinak lejárati határidejét követő időpontban (vagy azt megelőzően indokolt esetben, pld. késve fizetés vagy elmaradás a számlakiegyenlítésekben) a Printkernek jogában áll egyoldalú bejelentéssel visszáru igényét bejelenteni a vevő részére az általa leszállított és saját tulajdonát képező termékekre (árukra) vonatkozóan. A vevő köteles a Printker jóváíró számlája ellenében, annak átvételével azonos időben kiadni a jóváíró számlán szereplő tételeket a Printker részére. A vevő kijelenti, hogy a szolgáltató tulajdon jog igényét nem vitatja és fentiek elmulasztása esetén büntetőjogi felelősséggel tartozik.